100.26.196.222
Karowa 20
Portiernia:
+48 22 5523262
Kierownik obiektu:
Łukasz Żbikowski

W budynku mieszczą się:

  • Kwestura UW
  • Ośrodek Karta
  • Dom Spotkań z Historią
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • Instytut Krajów Rozwijających się