34.239.158.223

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bg.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-23.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-26 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • Istotna informacja o nazwie strony umieszczona jest na końcu tytułu.
 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Strona zawiera odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • LandMarki
  • Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Strona nie zawiera mechanizmu wyszukiwania.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.bg.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest TOMASZ ZWIERZCHOWSKI. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 225522006. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Audytorium Maximum, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Anna Kwaśniewska-Twardziak

Telefon: 602 254 901

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wejście do budynku

Wejście dla osób niepełnosprawnych jest oznaczone i znajduje się w lewym skrzydle budynku - od strony szklarni. Wejście jest płaskie, szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście. Dodatkowo jest możliwy wjazd tylnym wejściem do budynku (pochylnia).

Korytarze i przejścia

Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się aule wykładowe i sale dla studentów, a także Kancelaria UW i Poczta. Drzwi do auli dwuskrzydłowe szer. ok 140 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze jest winda, którą można się dostać tylko na poziom -1. Szerokość drzwi do windy 87 cm. Na I i II piętro gdzie są biura brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Procedury

Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie - 1 nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Dodatkowa pomoc

Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.

Łazienki, toalety, szatnie

Szatnia i toalety ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na poziomie -1, gdzie można się dostać windą. Dodatkowo na parterze, na tyłach budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania

Brak podpisów w systemie Braille'a. Brak pętli indukcyjnych. W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy oraz możliwość połączenia z portiernią.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu lub metrem do stacji Uniwersytet Nowy Świat. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.bon.uw.edu.pl.