Do zadań Biura Gospodarczego należy:·

 • administrowanie budynkami dydaktyczno-biurowymi oraz lokalami mieszkalnymi należącymi do administracji centralnej,
 • obsługa terenów uniwersyteckich: terenu Centralnego, Kampusu „Ochota”, Kampusu Służewiec,
 • organizacja i prowadzenie zaopatrzenia dla jednostek administracji centralnej,
 • obsługa kontrahentów zewnętrznych w ramach usług wykonywanych dla jednostek administracji centralnej,
 • zawieranie i prowadzenie umów najmu lokali i terenów będących w gestii administracji centralnej,
 • obsługa audiowizualna sal dydaktycznych,
 • obsługa terenów zielonych,
 • sprawowanie ochrony, dozoru osobowego i elektronicznego budynków i terenów administrowanych przez biuro,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Z racji wykonywanych czynności Biuro Gospodarcze ściśle współpracuje z innymi jednostkami administracji centralnej, m.in. z Działem Ekonomicznym, Działem Zamówień Publicznych, Biurem Technicznym, Sekcją Obsługi Technicznej Obiektów, Biurem Prawnym oraz Biurem Spraw Studenckich.

Poszczególne Sekcje Biura Gospodarczego są m.in. odpowiedzialne za:

Sekcja Księgowości

 • prowadzenie ewidencji rozliczeń za zużyte media w skali ogólnouczelnianej,
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń faktur gotówkowych i przelewowych z tytułu zakupów dokonywanych przez jednostki administracji centralnej,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • wystawianie obciążeń na inne jednostki UW.

Sekcja Zaopatrzenia

 • zaopatrywanie jednostek administracji centralnej w artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, sprzęt biurowy, agd i meble, bilety komunikacji miejskiej,
 • zakup druków studenckich i prowadzenie magazynu dla jednostek UW,

Sekcja ds. Umów, Nieruchomości i Administracji Domów Mieszkalnych

 • prowadzenie umów z najemcami pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych,
 • administrowanie lokalami i budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • prowadzenie rozrachunków (wystawianie faktur) za wynajmy okolicznościowe i krótkotrwałe,
 • prowadzenie umów na usługi konserwacyjne,
 • prowadzenie długookresowych umów najmu, dzierżawy, użyczenia i udostępnienia (obsługa kontrahentów zewnętrznych),
 • administrowanie zasobami mieszkaniowymi (Administracja Budynków Mieszkalnych - obsługa najemców zakładowych lokali mieszkalnych),
 • prowadzenie umów na konserwacje i przeglądy sieci i urządzeń technicznych..

Specjalista ds. Zamówień Skumulowanych

 • organizacja przetargów i konkursów ofert na dostawę towarów i usług na potrzeby Biura Gospodarczego i jednostek administracji centralnej,
 • pomoc w organizacji przetargów ogólnouczelnianych organizowanych przez Dział Zamówień Publicznych.

Sekcja ds. Zieleni

 • opieka nad terenami zielonymi oraz ogrodem na dachu budynku BUW,
 • zapewnienie kompozycji kwiatowych w budynkach administracji centralnej oraz na uroczystościach centralnych.

Sekcja ds. Technik Audiowizualnych

 • administrowanie sprzętem audiowizualnym w salach dydaktycznych,
 • wynajmowanie jednostkom UW sprzętu audiowizualnego,
 • rejestracja audiowizualna uroczystości centralnych,
 • organizacja i wynajmowanie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych.

Sekcja ds. Zabezpieczenia Obiektów

 • sprawowanie kontroli dostępu dla pojazdów wjeżdżających na teren centralny i kampus „Ochota” - prowadzenie rejestru i wydawanie przepustek,
 • zabezpieczanie uroczystości centralnych,
 • patrolowanie terenów i budynków będących w gestii administracji centralnej,
 • monitorowanie wizualne terenów i budynków będących w gestii administracji centralnej,
 • monitorowanie elektronicznych systemów ochrony obiektów.

Kierownicy Administracyjni Obiektów

 • administrowanie obiektami dydaktycznymi i biurowymi będącymi w gestii administracji centralnej, pełny wykaz budynków znajduje się w odnośniku: OBIEKTY.