3.239.11.178

Niniejszym ustala się stawki za użytkowanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Biuro Gospodarczo - Logistyczne Uniwersytetu Warszawskiego, określone w poniższej tabeli stawek.


Rezerwacje sal prowadzi Biuro Ewidencji Nieruchomości: tel. 22 55 24 020, 22 55 21 565 http://ben.uw.edu.pl/

W przypadku organizacji wydarzeń przez podmioty zewnętrzne, stawki najmu wyliczane są indywidualnie.

TABELA STAWEK

Nazwa saliPowierzchniaLiczba osóbstawka zł/h
dla jednostek UW
Audytorium Maximum
Sala im. A. Mickiewicza - parter 501,16 m² 550 350,00
Sala im. A. Mickiewicza - balkon 238,08 m² 280 320,00
Sala A 139,93 m² 160 62,00
Sala B 140,33 m² 180 62,00
Sala C 139,93 m² 180 62,00
Sala D 140,33 m² 180 62,00
Sala E 28,91 m² 20 15,00
Sala F 17,44 m² 10 10,00
Budynek Starej Biblioteki
Aula 361,56 m² 376 270,00
hol na parterze 254,76 m² 250
(stojące)
170,00
hol na I piętrze 83,31 m²

50
(stojące)

140,00
Sala 105 83,39 m² 56 56,00
Sala 105 + 108 108,17 m² 75 74,00
Sala 106 84,44 m² 56 56,00
Sala 107 83,43 m² 80 56,00
Sala 107 + 109 107,83 m² 80 74,00
Sala 111 47,83 m² 50 32,00
Sala 112 53,56 m² 60 36,00
Sala 113 38,60 m² 40 25,00
Sala 114 35,28 m² 42 25,00
Sala 115 53,80 m² 68 36,00
Sala 116 47,57 m² 65 32,00
Sala 205 * 84,70 m² 56,00
Sala 207 85,25 m² 70 56,00
Sala 211 47,60 m² 50 32,00
Sala 212 53,46 m² 60 36,00
Sala 213 38,60 m² 40 25,00
Sala 214 35,28 m² 40 25,00
Sala 215 53,73 m² 60 36,00
Sala 216 48,57 m² 60 32,00
Sala 308 93,93 m² 14 (układ w podkowę),
50 (układ szkolny)
63,00
Hol na III piętrze 42,26 m² stojących: 20
siedzących: 10
25,00

Pałac Kazimierzowski

Przestrzenie w budynku Pałacu Kazimierzowskiego nie są udostępniane jednostkom zewnętrznym.

Sala 7 im. Brudzińskiego  105,00 m² 70,00
Sala 15 * 45,00 m²
Sala Senatu 115,00 m² 60 (układ w podkowę),
90 (układ teatralny)
200,00
Sala Złota 87,00 m² 10 200,00
Hol Rektorski 160,10 m²  90 (miejsc stojących) 200,00
Budynek dydaktyczny przy ul. Żurawiej 4
Aula 98,55 m² 50 35,00
Karowa 20
Sala Kolumnowa 112,89 m² 60 19,00

 

  1. W przypadku udostępnienia pomieszczeń / terenów spoza tabeli stawek tj. o innej powierzchni lub innym wyposażeniu oraz poza godzinami otwarcia budynku, stawka najmu ustalana będzie przez Administratora obiektu indywidualnie.
  2. W soboty i niedziele stawki za udostępnienie powierzchni w budynku są zwiększone o 25% w stosunku do stawek określonych w Tabeli stawek
  3. Pomoc w uruchomieniu/obsłudze sprzętu w salach będzie realizowana przez techników zgodnie z kolejnością zgłoszeń (tel. (22) 55 20 502, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w godz. 8-20 od poniedziałku do piątku w trakcie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem akademickim, natomiast w weekendy zgodnie ze zgłoszonym i uzgodnionym wcześniej zapotrzebowaniem. W terminach, kiedy nie są realizowane zajęcia dydaktyczne, pomoc będzie udzielana w godz. 8-20, z kolei w weekendy zgodnie ze zgłoszonym i uzgodnionym wcześniej zapotrzebowaniem.
  4. Rezerwacje na wydarzenia inne niż zajęcia dydaktyczne będą realizowane na podstawie formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez.
  5. Rezerwacje wstępne przyjmowane są przez Biuro Ewidencji Nieruchomości.
  6. Czas udostępnienia sali/powierzchni liczony jest w zaokrągleniu do pełnych godzin, od godziny momentu pobrania kluczy do godziny momentu zdania kluczy lub od czasu rozpoczęcia przygotowań do zdjęć/sesji/ustawienia stoiska itp. do czasu opuszczenia budynku przez ekipę zdjęciową/filmową/obsługę stoiska czy wydarzenia.
  7. Noty księgowe dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego za udostępnienie sali/powierzchni będą wystawiane kwartalnie, natomiast faktury będą wystawiane zgodnie z ustaleniami dotyczącymi najmu dla podmiotów zewnętrznych.
  8. Informacje/plakaty dotyczące realizowanego w budynku wydarzenia mogą być umieszczane w miejscach i terminach uzgodnionych każdorazowo z Administratorem obiektu. Nie można umieszczać informacji/plakatów na ścianach, drzwiach, elewacji itp. powierzchniach.
  9. Tabela stawek obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.

 

*Sala tymczasowo wyłączona z wynajmu.