100.26.196.222
Krakowskie Przedmieście 26/28
Portiernia:
+48 22 5520339

Zbudowany w latach trzydziestych XX wieku klasycystyczny budynek dopełnił symetrii kampusu zamykając go od północy. Projekt budynku opracował w 1934 r. architekt Frnaciszek Eychorn, a MSW zatwierdziło go po niewielkich poprawkach 25 listopada 1935 r.

Po zajęciu przez hitlerowców Warszawy, teren UW stał się jednym z bastionów okupanta. Jerzy Miziołek w książce "Uniwersytet Warszawski - dzieje i tradycja" pisze o tamtych wydarzeniach: "Hol AuditoriumMaximum zamieniono na stajnię, a inne jego pomieszczenia na magazyn broni".

W latach 1951-55 wzniesiono nowe Auditorium Maximum, wg projektu Wojciecha Onitscha, Mariana Sulikowskiego i Andrzeja Uniejewskiego. Najwidoczniejszą zmianą było zabudowanie w fasadzie jońskich kapiteli.

Budynek Auditorium Maximum został wyremontowany w ramach rewitalizacji kampusu. Naprawiono spękane mury i tynki. Wymieniono elementy obróbek blacharskich, oraz przeprowadzono renowację wystroju architektonicznego. Cały budynek został także odmalowany oraz przebudowano instalacje elektryczną, dodając iluminację elweacji i wymieniono okna.

W budynku mieszczą się:

  • Aule i sale audytoryjne
  • Biuro Gospodarcze
  • Biuro Ewidencji Nieruchomości
  • Biuro Obsługi Badań
  • Urząd Pocztowy
  • Kancelaria Ogólna
  • Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów
  • Grupa Robót Elektrycznych