18.206.48.243
Warto wiedzieć:
Regulamin korzystania z naziemnych miejsc postojowych na terenach Uniwersytetu Warszawskiego administrowanych przez administrację ogólnouniwersytecką
IdentyfikatorCena nettoCena brutto 
Pierwszy  120,00 zł 147,60 zł
Drugi 200,00 zł 246,00 zł
Każdy następny 400,00 zł 492,00 zł

Podmioty gospodarcze działające na terenie UW i wnioskujące o wydanie identyfikatora dla więcej niż jednego pojazdu należącego do właściciela danej firmy ponoszą opłaty wg wyżej podanego wzoru.

Pracownicy zatrudnieni przez w/w podmioty gospodarcze działające na terenie UW, po zaakceptowaniu wniosku przez pracodawcę, mają możliwość otrzymania indywidualnego identyfikatora na 1 pojazd będący w użytkowaniu wnioskującego odpłatnie w cenie:

 

IdentyfikatorCena nettoCena brutto  
Pierwszy identyfikator 120,00 zł 147,60 zł 

W przypadku podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz UW, w których uczelnia uzyskała preferencyjne warunki finansowe współpracy (potwierdza ten fakt na piśmie dziekan, dyrektor, kierownik jednostki organizacyjnej UW) podmiot ten może ubiegać się o zastosowanie bonifikaty w opłatach za miejsce postojowe. 

Z opłat zwolnione jest pogotowie techniczne/serwis techniczny, którego zadaniem jest utrzymanie sprawności i bezpieczeństwa użytkowania obiektów i urządzeń w nich zainstalowanych.

PobierzPobierz
Tekst zarządzenia PDF