34.204.198.73

Umowa nr DZP-362/50/2022 na sprzedaż i dostarczanie wody pitnej dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiegozostała zawarta z firmą Piastpol Klejnowski Kobierecki Sp. J. ul. Kolumba 26, 02-288 Warszawa.

 

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy - od 26.08.2022 r. do 26.08.2024 lub do wyczerpania kwoty umowy.

Umowę z ramienia Biura Gospodarczego prowadzi Dorota Sobolew tel. +4822 55 22 040


Deprecated: Creation of dynamic property Joomla\CMS\User\User::$aid is deprecated in /home/bg/public_html/libraries/src/User/User.php on line 953